Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

COMPRAR UNA PROPIETAT

TOTS ELS DETALLS DEL PROCÉS DE COMPRA

CONFIA EN FINQUES COS PER A LA COMPRA DE LA TEVA FINCA

Un cop seleccionada la propietat que va a comprar ha d'iniciar el procés de compra. Comprar una propietat és un procediment fàcil per FINCAS COS, després de 40 anys venent propietats. Per això, FINQUES COS l'acompanyarà en cada moment del procés. Li explicarem tots els detalls i l'ajudarem a aconseguir tots els documents necessaris perquè la compra de la seva propietat sigui un èxit.

Aquests són els passos i informació que ha de conèixer per comprar una propietat de segona mà a Espanya:

RESERVAR LA PROPIETAT

Un cop hagi trobat la propietat que vol, el primer pas és reservar la propietat perquè no es vengui a ningú més.

Aquesta reserva s'oficialitza mitjançant un Contracte d'Arres, en el qual es diposita una quantitat normalment del 10% del preu.

S'utilitza el contracte de ARRES PENITENCIALS. Segons l'article 1.454 del codi Civil, és un contracte en què les parts no estan obligades a comprar i vendre, però si el comprador, definitivament, no adquireix la propietat, perdrà l'import de les arres lliurades; i si el venedor, definitivament, no vol vendre la propietat, haurà de tornar el doble de la quantitat lliurada.

OBTENCIÓ DEL NIE (Clients No Residents) 

El NIE és el Número d'Identificació d'Estrangers. És un número personal, únic i exclusiu de caràcter seqüencial.

El NIE és atorgat per la Direcció General de la Policia i la Guàrdia Civil, és necessari per comprar una propietat i obrir un compte bancari.

Per sol·licitar el NIE serà necessari disposar d'un Contracte de Reserva o Arres de la propietat que es va a comprar.

El nostre departament de Serveis Legals li gestionarà l'obtenció del NIE acompanyant personalment en tot el procés.

comprar finca

OBRIR UN COMPTE BANCARI (Clients No Residents)

Un cop obtingut el NIE, podrà obrir un compte bancari de no resident i transferir els diners des del seu país per dur a terme la compravenda.

FINCAS COS us presentarà les millors entitats bancàries i tractarà directament amb un interlocutor en el seu idioma.

COMPROVAR LA SITUACIÓ JURÍDIC REGISTRAL

Aquesta comprovació es realitza en el Registre de la Propietat, el qual expedeix una nota simple informativa de Domini i Càrregues. FINQUES COS posa aquesta informació a disposició dels seus clients.

A la Nota Informativa de Domini i Càrregues disposa de la següent informació:

 

 • Titulars de la propietat que es desitja adquirir
 • Superfície, vista, límits i, en cas de propietat horitzontal, quota de participació en l'immoble.
 • Existència de càrregues, hipoteques, servituds ...

CÈDULA D'HABITABILITAT

Quan comprem un habitatge en perfectes condicions per viure-hi, la part venedora ha de facilitar-nos la cèdula d'habitabilitat. La cèdula d'habitabilitat acredita que un habitatge compleix amb els requisits d'habitabilitat i, per tant, compleix amb les condicions per a ser una residència per a persones.

Les cèdules d'habitabilitat caduquen als 15 anys de ser expedides i s'hauran de tramitar novament transcorregut aquest termini.

Per donar d'alta els subministraments d'aigua, llum i gas cal disposar de la cèdula d'habitabilitat.

Els arquitectes i arquitectes tècnics són els professionals que s'encarreguen de gestionar l'obtenció de la cèdula d'habitabilitat.

En el cas que l'habitatge no estigui en condicions de ser habitat, el venedor ha de facilitar un certificat expedit per un arquitecte, en el qual s'especifiqui que un cop realitzades les obres necessàries d'adequació la propietat podrà obtenir la cèdula d'habitabilitat.

Cal disposar de la cèdula d'habitabilitat o el certificat de l'arquitecte en el moment de realitzar la compra-venda davant del notari.

FINCAS COS s'encarregarà de la obtenir o disposar de la cèdula o del certificat i la posarà a disposició del comprador.

CERTIFICAT ENERGÈTIC

El certificat energètic és un document que indica les qualificacions d'emissions i de consum que l'immoble ha obtingut, en una escala de colors que va des de la A, sent aquesta la més eficient, a la G, considerada la menys eficient.

El certificat energètic procedeix d'una Directiva Europea d'aplicació en tots els estats membres.

El propietari de l'habitatge és qui ha d'obtenir el certificat energètic per mitjà d'un tècnic certificador. Normalment arquitecte, arquitecte tècnic, enginyer ...

FINCAS COS s'encarregarà d'obtenir o disposar del certificat energètic i el posarà a disposició del comprador.

ESCRIPTURA PÚBLICA DE COMPRAVENDA

Un cop realitzat el contracte d'Arres i fixat el termini per a la realització de la compravenda, haurà d'acudir a un NOTARI a signar l'Escriptura Publica de Compravenda, és a dir la Carta de Propietat.

L'Escriptura Pública de Compravenda és un document realitzat per un notari i és totalment indispensable perquè la venda i la nova titularitat quedin inscrites en el Registre de la Propietat. És la màxima garantia enfront de tercers.

El notari és un funcionari públic de l'Estat que ha de proporcionar als ciutadans seguretat jurídica. El seu objectiu és que el contracte, negoci o declaració estigui ajustat a la legalitat i sigui irreprotxable. L'escriptura pública és fefaent davant els tribunals de Justícia i ningú posa en dubte la seva veracitat.

El notari ens informarà de la situació registral de la finca i de si hi ha alguna càrrega.

El notari ha d'incorporar a l'escriptura pública els següents documents:

 • Certificat Cadastral en el qual mostra la situació, dimensions i localització de la propietat.
 • Últim rebut pagat de l'IBI (Impost de Béns Immobles).
 • En cas de propietat horitzontal, un Certificat de la Comunitat de Propietaris en el qual es declara que la propietat està al corrent de pagament de les despeses de comunitat.
 • Còpia de la cèdula d'habitabilitat o, si no Certificat Expedit per l'Arquitecte.
 • Còpia del Certificat Energètic en cas que sigui necessari.

 

La part venedora ha de facilitar-nos el següent:

 • Còpia de les claus de la propietat.
 • Darrers rebuts de subministraments pagats (Aigua, llum, gas, telèfon, alarma ...)
 • Cèdula d'habitabilitat original.
 • Certificat Energètic original.

Un cop celebrada l'escriptura pública, el comprador té la possibilitat d'encarregar a la NOTARIA que s'ocupi de liquidar els impostos corresponents i inscriure la propietat en el Registre de la Propietat. Fincas Cos recomana que aquest procés sigui dut a terme per la Notària.

FINCAS COS ll'acompanyarà durant tot el procés, serà present a la signatura, supervisarà tots els documents i resoldrà qualsevol dubte que vostè pogués tenir. En cas de no entendre l'espanyol li facilitarem un notari que parli el seu idioma.

DESPESES A CÀRREC DEL COMPRADOR

 • Honoraris de Notari.
 • Honoraris del gestor administratiu (liquidació d'impostos i inscripció de l'escriptura en el Registre de la Propietat).

Aquest tràmit pot realitzar-se directament pel comprador i estalviar aquesta quantitat. Fincas Cos recomana que aquest tràmit sigui realitzat directament per la notaria.

 • Despeses del Registre de la Propietat.

IMPOSTOS A CÀRREC DEL COMPRADOR

 • ITP (Impost de Transmissions Patrimonials). És el 10% del valor de compra de l'habitatge a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

RESPONSABILITATS DEL VENEDOR DAVANT DEL COMPRADOR

El venedor d'un habitatge de respondre davant del comprador pels vicis ocults de la mateixa durant un termini de sis mesos des de la data en què s'ha fet el lliurament de l'habitatge.